18. Bernehytta

  • Lita tømmerkoie på ca. 25 m2 som ligger ved vatnet Frøyningen.
  • 4 sengeplasser.
  • Enkel standard.
  • Noe restaurert i 2006.
  • Spredt skog, kort vei til høgfjellet.
  • Frøyningen er et godt fiskevatn.
  • Solstrøm til belysning
  • Båt følger hytta sommers tid