Fjellstyrets anbefalinger

FISKEOMRÅDER SOM ANBEFALES 

(Namsskogankortet gjelder forøvrig også på en rekke andre områder)

NAMSEN, ET AV NORGES BESTE ELVER FOR ØRRETFISKE!
Enestående bestand av stor ørret i stort sett hele dens lengde i Namsskogan. Her lever storørreten sammen med mindre ørret og den relikte laksearten Namsblanken. Elva er rolig og bred med en rekke terskler og små stryk. Namsen er lett tilgjengelig da den går parallelt med E6 gjennom store deler av kommunen.

fiskeområder

Fiske i Namsen.

TUNNSJØELVA
Totalt 20 km elvestrekning med mange fine terskler. Ørret av veldig god kvalitet, spesielt i nedre del. For å fremelske større ørret er det på strekningen fra gamle E6-bro til utløpet i Namsen forbudt å avlive fisk som er mindre enn 25 cm og større enn 40 cm. Unntak: fisk som er hardt skadet av kroken. 

Kilosørret tatt i Tunnsjøelva

NAMSKROKEN
Namsens øverste del, sørvest i Børgefjell Nasjonalpark. På sin ferd mot havet tar Namsen en 90 graders sving i Namskroken. Variert natur med alt fra urskog til høgfjell.  Ørret i alle størrelser opp til 1-2 kg. 

MELLINGSVATNET
Kun ørret av fin kvalitet. Vatnet er på 7 km2 med en masse fine holmer spredt over hele vatnet. Vatnet ligger i skoglandskap omkranset av høgfjellstopper. Svært familievennlig område. Oterfiske fra båt under døgnflueklekkinga kan anbefales

STORFRØYNINGSELVA
9-10 km elvestrekning med mange fine flyer. Ørret med gjennomsnittsvekt på 0,2 – 0,3 kg, fisk på 1 kg er ikke uvanlig. Fiske foregår fra høgfjellsområder til dalbotnet med spredt gran-/furuskog. Spesiell naturopplevelse med mange fjelltopper mot vest.

GÅSVATNA
Meget fin høgfjellsnatur, med store vatn og mange små tjern. Kun ørret i Storgåsvatnet samt tjern øst og vest for vatnet. Litlgåsvatnet har en meget tett bestand av røye. Fisk opp mot 1,5 kg, men småfisk i flertall. Kvaliteten er god, selv røye på 40-60 gram er rød i kjøttet. Svært artig familiefiskevatn vinterstid.

Båttur i Storgåsvatnet. Foto: John Schau

STEINFJELLOMRÅDET
Steinfjellområdet er et meget vidt fjellområde med fiskevatn og tjern i alle retninger. Her finner du små og store tjern med fisk i alle størrelser. Mest ørret, men en del tjern har også røye. Fra Steinfjellveien ligger flere av vatna lett tilgjengelig.

Kjerråtjønnin på Steinfjellet

SKOROVASSFJELLA, NESSÅVATNA
En rekke vann og tjern med både ørret og røye. Nessåvatna består av 3 store vatn med Midtivatnet som selve diamanten. Her kan du få både ørret og røye på flere kilo. Merkede stier inn fra Skorovatn gjør området lett tilgjengelig.

SPESIELT ANBEFALT FOR FAMILIEN
Av lett tilgjengelige og lettfiska vatn/tjern kan vi nevne Ausvatnet-området med masse vatn og tjern, Brekkvatnet, Frøyningen og Sponstjønna på Steinfjellet. I Sandåa rett øst for Namsskogan sentrum er det bygget en terskel som det er mye fisk i. Her er det kjempeartig å være liten fisker, da det biter villig på spesielt mark og dupp. 

 


Vis Fiskekart i et større kart