Hyttetomter i Børgefjellsenteret (Røyrvik)

-Det gode liv ved Børgefjell –

Beskrivelse 

Beliggenhet: Børgefjell-senteret hyttefelt ligger i Røyrvik kommune, 2 km. vest for kommunesenteret, like ved RV 773. Det er i dag ca. 36 hytter i området. Det er skianlegg med meget stabile snøforhold, flotte oppkjørte løyper vinterstid. Det er meget gode forhold for jakt, fiske og friluftsliv hele året. Børgefjell nasjonalpark ligger i nærheten av hyttefeltet. Området er viden kjent for sine fiskevann og uberørte natur.

Avstander: Grong 9 mil, Namsos 14 mil, Rørvik 20 mil, Terråk 17 mil, Brønnøysund 19 mil, Steinkjer 17 mil. Mosjøen 15 mil.

Areal: Festetomter. Tomteareal  blir oppmålt.

Adkomst: Ta av E6 ved Brekkvasselv, og følg Riksvei 773 i ca. 30 km mot Røyrvik. Ta inn til venstre mot Børgefjell-senteret ca. 2 km før Røyrvik.

Visning: Kontakt selger på ovennevnte kontaktdata for avtale.

Økonomi

Pris: Fra kr. 150.000,- til kr. 220.000,- + omkostninger

Betalingsbetingelser:  Kjøpesum samt omkostninger innbetales pr. overtagelsesdato.

Omkostninger:
1. 2,5 % dokumentavgift til staten
2. Tinglysningsgebyr for skjøte m/ grunnbokutskrift
3. Tinglysningsgebyr for hvert pantedokument
4. Evt. konsesjonsgebyr: ca. 3 promille av tomteverdien

Det tas forbehold om endringer av gebyrer.

Offentlig avgifter: Kommunale avgifter jfr vedlegg fra Røyrvik kommune.

Festeavgift: Festeavgift til grunneier kr. 4000,- pr. år. Årlig indeksregulering basert på konsumprisindeks. Innbetales en gang i året.

Fellesutgifter: Fellesutgifter  til vedlikehold av infrastruktur, snøbrøyting og andre eventuelle fellesutgifter.

Ligningsverdi: Beregnes av Indre Namdal Ligningskontor.

Finansiering: Grong Sparebank tilbyr økonomisk rådgiving gjennom en samtale  finansielle rådgivere.

Teknisk
Matrikkelnummer:      Gnr. 71,  bnr 1 og 13 i Røyrvik kommune. Fnr blir tildelt etter oppmåling av tomten og ved inngåelse av festekontrakt.

Tomt: Tomteareal oppmåles. Festetomter.

Regulering: Eiendommene ligger i et regulert område. Utbygging skal skje i henhold til reguleringsplan med planbeskrivelse, plankart og reguleringsbestemmelser, godkjent av Røyrvik kommune 28.06.07. Kopi av situasjonskart, reguleringsplaner med bestemmelser ligger vedlagt. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Byggeklausuler: Tomtene skal bebygges av Namsskoganbygg AS. Minste leveranse er byggesøknad, levering og oppføring av råbygg. Byggesøknad skal godkjennes av kommunen, og krav til bygget beskrives i reguleringsplanen.

Vei-vann-kloakk: Selger besørger strøm, vei, vann og avløp frem til tomtegrensen. Utgifter i forbindelse med tilknytningsavgifter som må betales for å gjøre tomten byggeklar er ikke inkludert i kjøpesummen og må betales av kjøper.

Øvrige kjøpsforhold 

Overtakelse: Etter avtale/kontrakt med Namsskoganbygg AS.

Undertegnet kjøpekontrakt sammen med kvittering på innbetalt kjøpesum inklusive omkostninger er bevis på at festeretten overgår til kjøperen. Etter inngått kjøpekontrakt utferdiges festekontrakt og det bestilles kart- og delingsforretning.

Selger besørger strøm, vei, vann og avløp frem til tomtegrensen. Utgifter i forbindelse med tilknytningsavgifter som må betales for å gjøre tomten byggeklar er ikke inkludert i kjøpesummen og må betales av kjøper.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier.

Konsesjon: Erverv av tomten er konsesjonsfritt på visse vilkår, ref. egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Eiendommen selges som den er: Eiendommen selges som den er jfr. Avhendingslovens § 3-9. Selger fraskriver seg et hvert ansvar for grunnens beskaffenhet.

Tomtepriser

Tomt nr. Areal Pris Status per 13.03.12
16  220 000 Ledig
17  220 000 Ledig
18  220 000 Ledig
19  220 000 Ledig
20 Solgt
21  170 000 Ledig
22 Bebygd Til salgs
23  170 000 Ledig
24   Bebygd Til salgs
25  150 000 Ledig
26  170 000 Ledig
27  150 000 Ledig
28 Solgt
29 Solgt
30 Solgt
31    Solgt
32 Solgt
33 Solgt
34 Solgt
35 Solgt

 

Situasjonskart Børgefjell-senteret hyttefelt

Kontaktperson: Per Otto Vollan
Tlf. 907 40 765 / 74 33 34 31
E-post: [email protected]