TRONGFOSSEN

Trongfossen er den eneste store fossen i Namsen som ikke er utbygd. Trongfossen ligger omtrent 2 kilometer nord for Trones, på vestsiden av E6. Umerket sti fram til utkikkspunkt finnes ved gamle E6 (ved slak høyrekurve når du kommer sørfra).

OBS! Området er usikret og ferdsel skjer på eget ansvar.

Trongfossen P1020955 Juvet

Trongfossen