test12

FØLGENDE ELVER/VATN PÅ FJELLSTYRETS OMRÅDER ANBEFALES

(Namsskogankortet gjelder forøvrig også på en rekke andre områder)

NAMSEN

Ørret og namsblank. Ørret av utmerket kvalitet. Fisk i alle størrelser opp til 2-3 kg (største fisk tatt de siste 5 år er på 4,5 kg) Elva varierer fra fosser og stryk til rolige strekninger med en rekke flyer og stryk innimellom. Anbefalt sesong: 15/6 – 31/10.

NAMSKROKEN

Namsens øverste del, sørvest i Børgefjell nasjonalpark. På sin ferd mot havet tar Namsen en 90 graders sving – herav navnet Namskroken. Variert natur med alt fra urskog til høgfjell. Meget rikt dyre- og planteliv. Ørret i alle størrelser opp til 1-2 kg. Mot slutten av juli, særlig i august og september, anbefales dagsturer østover til Jengelskardvatnet m.v. Anbefalt sesong: 1/7 – 30/9 samt isfiske om vinteren.

MELLINGSVATNET

Kun ørret. Ypperlig kvalitet. Gjennomsnittsvekt 0,3 kg. Fisk på 1-2 kg er ikke uvanlig. Vatnet er på 7 km2 med masse fine holmer spredt over hele vatnet. Skoglandskap omkranset av høgfjellstopper. Svært familievennlig område. Rundt Mellingsvatnet er det en rekke vatn og tjern med bra fisk. Anbefalt sesong: 15/6 – 30/9, samt isfiske til ca. 1/5.

STORFRØYNINGSELVA

Kun ørret. Fisk i alle størrelser. Fisk på 1 kg ikke uvanlig. Fisket foregår fra høgfjellsområder til dalbotnet med spredt gran/furuskog. Spesiell naturopplevelse med mange fjelltopper mot vest. Ideell fluefiskeelv. Anbefalt sesong: 15/6 – 30/9.

GÅSVATNA

Meget fin høgfjellsnatur med 2 store vatn og ikke minst en rekke små tjern. Kun ørret i Storgåsvatnet og tjern rundt vatnet. Ypperlig kvalitet – gjennomsnittsvekt 0,5 kg. Fisk opp mot 2 kg finnes. Litlgåsvatnet har en meget tett bestand av røye samt en del ørret. Fisk opp mot 1,5 kg, men småfisk i flertall. Kvaliteten er god, selv røye på 50 gr. er rød i fisken. Svært artig familiefiskevatn vinters tid idet dagsfangst pr. person ofte ligger på 100-200 røyer. Anbefalt sesong: 15/7 – 30/9 samt isfiske til ca. 1/6.

STEINFJELLOMRÅDET

Steinfjellområdet er et meget vidt fjellområde med fiskevatn og tjern i alle retninger. Her finner du små og store tjern med fisk i alle størrelser. Mest ørret, men en del tjern har også røye. Anbefalt sesong: 15/7 – 30/9 samt isfiske til ca. 1/6.

 

Områdene er også merket av i oversiktskartet som du finner her.

Kategori: Ukategorisert