test6

Klar for rypejakt i Namsskogan?

Årets taksering av lirype i Namsskogan viser en oppgang for 3.året på rad, og viser en brukbar bestand og god produksjon. På tilsammen 64 km linjer ble det gjort 59 observasjoner med 320 ryper totalt. Gjennomsnittlig produksjon viser 7 kyllinger per høne.

På bakgrunn av dette har Namsskogan Fjellstyre fastsatt følgende dagskvoter på hønsefugler for jaktåret 2011-12:

– 10 ryper pr jeger pr dag, herav maks 5 liryper.
– Fra 01.01.12.: 8 ryper herav maks 3 liryper.
– 2 skogsfugler pr jeger pr dag (tiur, røy, orrfugl)
– Fri kvote på jerpe.

 

I en artikkel fra Adresseavisen publisert den 25.08, fortelles det om store variasjoner i rypebestanden i Midt-Norge. Forventningene til årets rypebestand har vært store, siden det har vært gode smågnagerår både i år og i fjor. Den plutselige nedgangen av smågnagere tidlig i sommer kan derimot være med på å forklare den store variasjonen i bestandene. Likevel forventes det at det årets sesong blir bedre enn i fjor. For vårt områdene i og rundt Namsskogan ser det uansett lyst ut, da rypeforsker Hans Christian Pedersen ved Norsk institutt for naturforskning, NINA, sier at det ser ut som det er aller best i de nordligste områdene av nordfylket. Det var gode ord å høre, lykke til med rypejakta i Namsskogan.

Les hele artikkelen her