Ti på Topp – fjellturer i Namsskogan

Hvert år, fra ca 15. juni til ca 15. oktober, arrangerer Namsskogan Idrettsråd ”Ti på Topp» i Namsskogan.

Dette er et godt tilrettelagt fjellvandringstilbud for folk i alle aldrer. «Ti på Topp» er rett og slett et lystbetont bidrag til god folkehelse! Du er garantert flotte naturopplevelser, samtidig som du kommer i bedre form. På alle turmål er det turkasse og gjestebok hvor du kan skrive deg inn.

Beskrivelse av årets fjellturer finner man på kommunens hjemmeside fra og med starten av juni, se her.

Premiering
De som har registrert 5 topper/mål eller flere blir med i uttrekningen av en sjekk pålydende kr.3.000,- og de som har vært på 10 eller flere blir med i en tilleggs-trekning på kr.2.000,-. For å delta i trekking om premiene må du levere ditt registreringskort til Namsskogan kommune v/Kultursjef innen 18.oktober.

MERK
Der det kreves bomavgift på skogsbilveiene må dette betales av hver enkelt deltager!

Informasjon
Deltagerkort selges for kr 100,00 pr stk på:
* Kommunehuset v/Servicekontoret
* Skorovas S-lag
* Trones IL v/leder
Namsskogankartet selges også på kommunehuset. De fleste turmålene er godt beskrevet slik at alle kan komme seg vel ut og tilbake hjem igjen.

GOD TUR!