Kontaktinformasjon

Her finner du telefonnummer og e-postadresse til mange av aktørene som tilbyr overnatting, handel og opplevelser, samt formidlere av jakt og fiske.

Visit Namsskogan

E-post: [email protected]

 

OVERNATTING
Namsskogan Familiepark
Tlf: 74 33 37 00
 [email protected]
Namsskogan Fjellstyre
Tlf: 41558176
[email protected]
Namsskogan Hotell
Tlf: 74 33 36 00
[email protected]
Nessan Gård
Tlf: 74 33 41 72
[email protected]
Nyheim Camping
Tlf: 99 51 65 58
[email protected]
Skjenkestova
Tlf: 74 33 57 27
[email protected]
Vertshuset Namsin
Tlf: 74 33 44 99
[email protected]
Brekkvasselv Camping
Tlf: 74 33 47 00
Skorovas Turisthytte
Tlf: 97 04 78 17
[email protected]

 

HANDEL OG SERVICE
Coop Namsskogan
Tlf: 74 33 43 28
Matkroken, Trones
Tlf: 74 33 36 95
Namsskogan Kommune
Tlf: 74 33 32 00
[email protected]
Namsskoganbygg
Tlf: 74 33 34 30
[email protected]
Cirkle K Namsskogan
Tlf: 74 33 44 74
Blomst & Dekor
Tlf: 74 33 46 00
Joker, Brekkvasselv
Tlf: 74 33 41 32
[email protected]
HP Namsskogan
Tlf. +47 94 25 73 88

 

OPPLEVELSER
Namsskogan Familiepark
Tlf: 74 33 37 00
[email protected]
Skjenkestova
Tlf: 74 33 57 27
[email protected]

 

 

JAKT OG FISKE
Namsskogan Fjellstyre
Tlf: 74 33 34 01
[email protected]

Nessan Gård
Tlf:
74 33 41 72
[email protected]